Anesthesie

omdat iedereen een veilige narcose verdient

Anesthesie


Anesthesie (narcose) is een belangrijk onderdeel van de diergeneeskunde, met behulp van anesthesie kunnen we er voor zorgen dat uw huisdier zo weinig mogelijk pijn of ander ongemak ondervindt van een operatie of onderzoek.

We maken op basis van de gezondheid, leeftijd, ras en de ingreep een anesthesieplan op maat. Hierdoor is de narcose voor uw dier zo veilig en pijnloos als mogelijk. Ook het soort operatie of ingreep en de verwachte operatieduur spelen een rol.

Verder is het voor elke narcose belangrijk dat het dier nuchter is. Dit verkleint de kans op braken terwijl het dier onder narcose gaat. Voor konijnen en knaagdieren geldt dit overigens NIET, zij mogen tot het moment van de narcose gewoon blijven eten. Overigens hoeft u de waterbak niet weg te halen, water drinken mag uw dier tot kort voor de narcose.

Het narcosemiddel kan via een infuus of injectie in de spier worden toegediend. Via een infuus kan ook extra vocht toegediend worden en kan de narcose op maat bijgestuurd worden.

Als uw dier slaapt wordt er in de meeste gevallen een beademingsbuisje in de luchtpijp geplaatst (intuberen) en kan het dier aangesloten worden op de beademings- en bewakingsapparatuur.

Diergeneeskundig Centrum Winterswijk beschikt over een uitgebreid anesthesieapparaat waarmee we hart- en longfuncties en anesthesiediepte nauwlettend in de gaten kunnen houden. Met deze apparatuur kan extra zuurstof worden toegediend en indien nodig gasnarcose.  Mocht de ademhaling van een dier onder narcose niet goed gaan dan kunnen we dit bijsturen door middel van actieve beademing.

Een belangrijk onderdeel van de anesthesie is de recovery ofwel het wakker worden. Ademhaling, pols, temperatuur en reflexen houden we voortdurend in de gaten. Vooral kleinere dieren kunnen door de narcose flink afkoelen. Zij worden met speciale kruikjes/warmtematjes op temperatuur gehouden. Zodra uw dier voldoende is bijgekomen van de narcose, mag u hem of haar weer ophalen.

 

Bewaking tijdens de operatie en narcose

Met behulp van de capnograaf kunnen we beoordelen of de uitwisseling van zuurstof en CO2 voldoende is. Daarnaast geeft de monitor aan hoeveel keer per minuut het dier ademt. Wordt dit onvoldoende , dan kan de beademing het overnemen.

De saturatiemeter ( bevestigd op de tong) geeft ons informatie over het percentage zuurstof in het bloed.

Vloeistoftherapie tijdens de behandeling

Een dier onder narcose heeft er  belang bij dat de bloeddruk op pijl blijft. Dit doen we middels een infuus. De volumetrische infuuspompen geven een gedoseerde hoeveelheid vocht per minuut. Dit geeft een goede circulatie en is ook makkelijk voor het toedienen van medicatie zoals pijnstilling tijdens en na de ingreep .