BGP/BBP

BGP/BBP


Vanaf januari 2012 is het voor elk bedrijf met 5 of meer runderen verplicht een Bedrijfsgezondheidsplan (BGP) en een Bedrijfsbehandelplan (BBP) te hebben. Beide plannen zijn slecht 12 maanden geldig en moeten vervolgens geëvalueerd en herzien worden.

Voor melkveehouders die leveren aan Friesland Campina is het niet op tijd (binnen 1 maand na de verloopdatum) “vernieuwen” van het BGP & BBP een zogenaamd “hard punt” en heeft daarmee dus consequenties. Wij voeren tenzij u dit niet wenst het BGP en BBP in in VeeOnline van de Gezondheidsdienst voor Dieren. U hoeft hier dus geen gebruik van te maken en krijgt dan een papieren versie. Voordeel van digitale plannen is dat deze altijd oproepbaar zijn en dus niet zoek kunnen raken. Een aantal gegevens het jaar erop automatisch meegenomen worden en dus niet opnieuw opgezocht en ingevoerd hoeven te worden.

Indien u uw BGP of BBP wilt opzoeken gaat u naar de site van de gezondheidsdienst voor dieren http://www.gddiergezondheid.nl  en logt u in in veeonline met uw inloggegevens. Vervolgens klikt u op registratie en dan kunt u uw behandelplan of gezondheidsplan aanklikken om in te zien of uit te printen.