Varken

Bedrijfsbegeleiding


Bij Diergeneeskundig Centrum Winterswijk zijn 3 erkende varkensdierenartsen die de varkensbedrijven van de praktijk begeleiden.

De bedrijfsbezoeken op de varkensbedrijven worden 1 per 4 weken uitgevoerd door de vaste (erkende) dierenarts van het bedrijf. Tijdens deze bedrijfsbezoeken wordt tevens de verplichte klinische inspectie dierziekten uitgevoerd.

Een aantal bedrijven binnen de praktijk neemt deel aan ResPig. Dit programma is een unieke benadering van ademhalingsziekten. Voor deze aanpak wordt een computerprogramma gebruikt, dat de ademhalingsziekten bij het varken én alle risicofactoren die hierbij een rol spelen overzichtelijk in beeld brengt. Dit gebeurt met een stoplichtmodel, zodat in één oogopslag duidelijk is waar de sterke punten én waar de verbeterpunten voor het varkensbedrijf liggen. Samen met de dierenarts kan de varkenshouder vervolgens een weloverwogen beslissing nemen over de te nemen maatregelen en de te volgen behandeling.
Dit wordt onder andere gedaan door 2 x per jaar bloed te tappen op het bedrijf en op deze manier vind er monitoring plaats op een aantal ziektes.