Tarieven

NMA: De Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa) heeft in 1998 besloten dat dierenartsen geen vastgestelde tarieven mogen hanteren, en zelf een kostprijs moeten bepalen voor hun verrichtingen. Daardoor kunt u verschil zien tussen de verschillende praktijken in de tarieven.

Overheid: De overheid heeft bovendien bepaald, dat dierenartsen onder het hoge BTW-tarief vallen, waardoor 21% van het tarief rechtstreeks naar de overheid gaat.

De tarieven die een dierenarts berekend zijn afhankelijk van een groot aantal factoren. Een aantal factoren die van invloed zijn op de berekende kostprijs zijn:

 • Locatie en grootte van de praktijk: afhankelijk van de locatie van de praktijk zal het pand goedkoper of duurder zijn. Ook de grootte van het pand is van invloed: onze praktijk heeft een ruime opvang en een aparte operatiekamer. Wij zullen dan ook andere tarieven berekenen dan een dierenarts die na afloop van het spreekuur de dieren op de behandeltafel opereert.
 • Inrichting en apparatuur: onze  praktijk investeert in moderne apparatuur zoals digitale röntgen, echografie met kleurendoppler, bloedanalyseapparatuur, celgetalmeter, gasnarcose, infuuspompen etc. Deze investeringen gaan gepaard met hogere kosten en dure onderhoudscontracten en verzekeringen.
  Bij een routine-ingreep zal het verschil u niet of nauwelijks opvallen, als uw dier ziek is of onder narcose wordt gebracht zal dit veel voordelen bieden.
 • Operatie- en behandeltechnieken: wij maken gebruik van moderne (en veiligere) narcosemiddelen en methoden, gebruiken kwalitatieve hechtmaterialen en ieder dier wordt met een nieuwe, steriele operatieset geopereerd. Bij ons is er altijd een operatie-assistente aanwezig tijdens en na de operatie. We maken gebruik van moderne pijnprotocollen voor, tijdens en na de ingreep. Na bijna iedere operatie wordt u voor een controle terugverwacht.  Alles om uw huisdier zo zorgvuldig mogelijk te behandelen.
 • Kennisniveau en certificeren: zowel de dierenartsen als de assistentes moeten hun kennis bijhouden en opfrissen door regelmatig nascholingen te volgen. De huidige wetgeving rondom antibioticagebruik verplicht dierenartsen naast nascholing ook tot  veel administratieve verplichtingen en dus ook meer kosten cq. investeringen. Daarnaast biedt onze praktijk aan studenten van het AOC een opleidingsplaats en proberen wij jonge mensen te enthousiasmeren voor het vak.
 • Personeel: onze kliniek is 7 dagen per week 24 uur per dag beschikbaar. Naast een dierenarts is er ook altijd een paraveterinair standby om uw huisdier ook buiten openingstijden de beste zorg te kunnen verlenen. Dit brengt meer kosten met zich mee. Onze praktijk is lid van de Belangenvereniging Practici Werkgevers en neemt deel aan de ‘CAO’ voor dierenartspraktijken en zorgt zo voor goede primaire- en secundaire arbeidsvoorwaarden voor ons personeel.
 • Consulttijd en service: neemt de dierenarts de tijd voor u en uw huisdier, of wordt er zonder nauwkeurig onderzoek een vaccinatie of zelfs een narcose toegediend? Een dierenarts  is tevens verplicht te zorgen voor een 24-uurs spoeddienst. Onze 24-uurs service brengt kosten met zich mee, maar garandeert dat u altijd bij een van onze dierenartsen terecht kunt met een goede inzage in het medisch dossier van uw huisdier.
 • Shoppen en keuze vrijheid: U kunt in Nederland als diereigenaar uw dierenarts zelf kiezen. U kunt daarin uw eigen overwegingen maken. Het vaak wisselen van dierenarts om voor een dubbeltje op de eerste rij te zitten kan soms averechts werken. De opvolgende dierenartsen hebben vaak geen overzicht meer in de gezondheidsstatus en onderzoeken worden niet of dubbel uitgevoerd.
 • Ziektekostenverzekering: in Nederland bestaan er al ruim 10 jaar ziektekostenverzekeringen voor huisdieren. (hond, kat en konijn) Indien u problemen verwacht bij het betalen van onverwachte kosten voor uw huisdier dan adviseren wij u deze verzekeringen eens goed tegen het licht te houden.
 • Offerte: de kosten hangen sterk af van het probleem. Voor een aantal standaard ingrepen hebben wij vaste tarieven. Verder kunnen wij vooraf op verzoek een kostenraming maken voor de behandeling van uw huisdier. Afwijkingen van deze schatting kunnen voorkomen wanneer een ingreep meer of minder gecompliceerd blijkt te zijn dan in eerste instantie ingeschat, wij werken immers met levende dieren! Zo zijn bijvoorbeeld bij een gebitsbehandeling op voorhand nooit de precieze kosten te ramen. Pas als uw dier goed slaapt kunnen wij zijn bek goed inspecteren en zien wat noodzakelijk is.

Wij streven naar een goede kwaliteit – prijs verhouding van onze behandelingen voor uw huisdier. Aan deze kwalitatieve goede zorgen willen wij geen concessies doen ten koste van uw huisdier.

 • NMA: De Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa) heeft in 1998 besloten dat dierenartsen geen vastgestelde tarieven mogen hanteren, en zelf een kostprijs moeten bepalen voor hun verrichtingen. Daardoor kunt u verschil zien tussen de verschillende praktijken in de tarieven.
 • Overheid: De overheid heeft bovendien bepaald, dat dierenartsen onder het hoge BTW-tarief vallen, waardoor 21% van het tarief rechtstreeks naar de overheid gaat.

De tarieven die een dierenarts berekend zijn afhankelijk van een groot aantal factoren. Een aantal factoren die van invloed zijn op de berekende kostprijs zijn:

 • Locatie en grootte van de praktijk: afhankelijk van de locatie van de praktijk zal het pand goedkoper of duurder zijn. Ook de grootte van het pand is van invloed: onze praktijk heeft een ruime opvang en een aparte operatiekamer. Wij zullen dan ook andere tarieven berekenen dan een dierenarts die na afloop van het spreekuur de dieren op de behandeltafel opereert.
 • Inrichting en apparatuur: onze  praktijk investeert in moderne apparatuur zoals digitale röntgen, echografie met kleurendoppler, bloedanalyseapparatuur, celgetalmeter, gasnarcose, infuuspompen etc. Deze investeringen gaan gepaard met hogere kosten en dure onderhoudscontracten en verzekeringen.
  Bij een routine-ingreep zal het verschil u niet of nauwelijks opvallen, als uw dier ziek is of onder narcose wordt gebracht zal dit veel voordelen bieden.
 • Operatie- en behandeltechnieken: wij maken gebruik van moderne (en veiligere) narcosemiddelen en methoden, gebruiken kwalitatief hoogstaande hechtmaterialen en ieder dier wordt met een nieuwe, steriele operatieset geopereerd. Bij ons is er altijd een operatie-assistente aanwezig tijdens en na operatie. We maken gebruik van moderne pijnprotocollen voor, tijdens en na de ingreep. Na bijna iedere operatie wordt u voor een controle terugverwacht.  Alles om uw huisdier zo zorgvuldig mogelijk te behandelen.
 • Kennisniveau en certificeren: zowel de dierenartsen als de assistentes moeten hun kennis bijhouden en opfrissen door regelmatig nascholingen te volgen. De huidige wetgeving rondom antibioticagebruik verplicht dierenartsen naast nascholing ook tot  veel administratieve verplichtingen en dus ook meer kosten cq. investeringen. Daarnaast biedt onze praktijk aan studenten van het AOC een opleidingsplaats en proberen wij jonge mensen te enthousiasmeren voor het vak.
 • Personeel: onze kliniek is 7 dagen per week 24 uur per dag beschikbaar. Naast een dierenarts is er ook altijd een paraveterinair standby om uw huisdier ook buiten openingstijden de beste zorg te kunnen verlenen. Dit brengt meer kosten met zich mee. Onze praktijk is lid van de Belangenvereniging Practici Werkgevers en neemt deel aan de ‘CAO’ voor dierenartspraktijken en zorgt zo voor goede primaire- en secundaire arbeidsvoorwaarden voor ons personeel.
 • Consulttijd en service: neemt de dierenarts de tijd voor u en uw huisdier, of wordt er zonder nauwkeurig onderzoek een vaccinatie of zelfs een narcose toegediend? Een dierenarts  is tevens verplicht te zorgen voor een 24-uurs spoeddienst. Onze 24-uurs service brengt kosten met zich mee, maar garandeert dat u altijd bij een van onze dierenartsen terecht kunt met een goede inzage in het medisch dossier van uw huisdier.
 • Shoppen en keuze vrijheid: U kunt in Nederland als diereigenaar uw dierenarts zelf kiezen. U kunt daarin uw eigen overwegingen maken. Het vaak wisselen van dierenarts om voor een dubbeltje op de eerste rij te zitten kan soms averechts werken. De opvolgende dierenartsen hebben vaak geen overzicht meer in de gezondheidsstatus en onderzoeken worden niet of dubbel uitgevoerd.
 • Ziektekostenverzekering: in Nederland bestaan er al ruim 10 jaar ziektekostenverzekeringen voor huisdieren. (hond, kat en konijn) Indien u problemen verwacht bij het betalen van onverwachte kosten voor uw huisdier dan adviseren wij u deze verzekeringen eens goed tegen het licht te houden.
 • Offerte: de kosten hangen sterk af van het probleem. Voor een aantal standaard ingrepen hebben wij vaste tarieven. Verder kunnen wij vooraf op verzoek een kostenraming maken voor de behandeling van uw huisdier. Afwijkingen van deze schatting kunnen voorkomen wanneer een ingreep meer of minder gecompliceerd blijkt te zijn dan in eerste instantie ingeschat, wij werken immers met levende dieren! Zo zijn bijvoorbeeld bij een gebitsbehandeling op voorhand nooit de precieze kosten te ramen. Pas als uw dier goed slaapt kunnen wij zijn bek goed inspecteren en zien wat noodzakelijk is.

Wij streven naar een goede kwaliteit – prijs verhouding van onze behandelingen voor uw huisdier. Aan deze kwalitatieve goede zorgen willen wij geen concessies doen ten koste van uw huisdier.